Tasarım

Yeni bin yılda insan hayatının bütün alanlarında başat bir unsura dönüşen tasarım, esasında bireysel tercihlere oynayan birtakım ilginç fikirler ortaya atmaktan ziyade, “en etkin” çözümü sunabilme yöntemidir.