Medya İletişim Yönetimi

Stratejik plan ve analizler uyarınca oluşturulan içeriğin “uygun” zamanda, “doğru” yöntemlerle, en “isabetli” mecrada değerlendirilmesi.