HizmetlerimizTasarım

Yeni bin yılda insan hayatının bütün alanlarında başat bir unsura dönüşen tasarım, esasında bireysel tercihlere oynayan birtakım ilginç fikirler ortaya atmaktan ziyade, “en etkin” çözümü sunabilme yöntemidir…


Dijital İletişim

Sanal âlemin, tüketici gerçeği üzerinde belirleyici bir rol oynadığı bu yeni çağda, dijital iletişim kanallarının “en verimli” şekilde kullanılması, kurumsal itibar yönetiminin öncelikli koşuludur.


Üretim

Paydaşlarımızın kurumsal iletişim yönetiminin temel gereçleri arasında yer alan somut beklenti ve taleplerini, baskı hazırlık aşamasından baskı sonrası uygulamaya, dijital çözümlerden promosyona kadar geniş bir spektrum içerisinde değerlendirip gerçekleştiriyoruz…


Medya İletişim Yönetimi

Stratejik plan ve analizler uyarınca oluşturulan içeriğin “uygun” zamanda, “doğru” yöntemlerle, en “isabetli” mecrada değerlendirilmesi…


Etkinlik Yönetimi

Paydaşlarla iletişim kurmak maksadıyla düzenlenen lansman, festival, kongre, roadshow, bayi toplantısı, turnuva, fuar vb. organizasyon süreçlerinin bir proje uyarınca yürütülmesi faaliyetidir…


Prodüksiyon

Prodüksiyona dönüşmeyen vizyon, sadece ham hayaldir. Marka iletişiminin olmazsa olmaz bileşenlerinden yaratıcı yönetim/prodüksiyon etkinlikleri, reklam-tanıtım çalışmalarının postprodüksiyon süreçlerini içermektedir.