Dijital İletişim

Sanal âlemin, tüketici gerçeği üzerinde belirleyici bir rol oynadığı bu yeni çağda, dijital iletişim kanallarının “en verimli” şekilde kullanılması, kurumsal itibar yönetiminin öncelikli koşuludur.